Eksperter A-Z

Her finder du en liste med alle eksperter i Experts@CBS.

Både navne og emner er klikbare. Klik på et navn og se ekspertens profil. Klik på et emne og se de forskere, som er eksperter i emnet.

Du kan reducere i antallet af viste eksperter ved at klikke på et bogstav i den alfabetiske liste.A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Baiyere, Abayomi

Agilitet, Designforskning, Digital disruption, Digital evner, Digital innovation, Digital strategi, Digital transformation, Digitalt arbejde og interaktioner mellem arbejds- og familieliv, Disruptiv innovation, Internet of Things (IoT)

Ban, Cornel

Internationale økonomiske organisationer, Klimaforandringer og finansiering, Komparativ politisk økonomi

Barinaga, Ester

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Bauer, Jan Michael

Adfærdsstudier, Bæredygtig adfærd, Forbrugerforskning, Mikroøkonomi

Bechmann, Ken L.

Finansiering, Incitamentsaflønning, Kapitalstruktur, Udbyttepolitik, Virksomhedsstyring

Beck, Kasper Ingeman

Kinesisk politisk økonomi, Kinesisk økonomi, Kinesiske statsejede selskaber, Relationer mellem staten og markedet, Virksomhedsledelse i Kina

Becker, Kirstin

International Financial Accounting Standards (IFRS), Proces for regnskabsstandardisering, Regnskab

Bedi, Joshua

Entreprenørskab, Økonomi

Bengtsson, Elias

Finansielle systemers dynamik, Politikker for finansielle systemer, Regulering af finansielle systemer

Beske-Janssen, Philip

Bæredygtige forsyningskæder, Bæredygtighedsledelse, Cirkulær økonomi, Styring af forsyningskæder

Bévort, Frans

Institutionel teori, Kunstig intelligens og professionelle, Ledelsesidentitet, Meningsskabelse, Organisationsteori, Personaleledelse og -administration (HR)

Bjerre, Mogens

B2B-salg og salgsmodeller, B2B-salgsledelse og strategisk salg, Brands og branding, Detailhandel, Key account management, Kunderejse og kundeberøringsflader, Relationsmarketing, Salgsstyring, Serviceledelse

Blaschke, Steffen

Computational organisationsteori, Computersimulation, Kommunikativ konstitution af organisationer, Netværksanalyser, Organisationskommunikation, Organisationsteori

Blasco, Maribel

Interkulturel Kommunikation, Læring inden for business- og ledelsesuddannelse, Rum i læring, Skjult curriculum

Bogetoft, Peter

Anvendelse af benchmarkmetoder (skoler, hospitaler, netværksvirksomheder, kommuner), Benchmarkmetoder, E-Science, Regulering af naturlige monopoler (netselskaber inden for el, varme, vand), Økonomisk kontraktdesign - kontrakter som koordinerer og motiverer deltagerne

Boll, Karen

Kvalitative analyser, Ledelse, Offentlige organisationer, Performanceledelse, Reformering af offentlig ledelse, Samarbejde, Skatteadministration, Tax-governance

Boom, Anette

Elektricitetsmarkeder, Industrielle organisationer, Konkurrencepolitik, Netværksindustrier, Regulering

Borowczyk-Martins, Daniel

Arbejdsmarkeder, Økonomisk diskrimination

Boxenbaum, Eva

Disruption, Forandringsagenter, Organisatoriske ændringer, Samfundsændringer og -transformation, Sociale forandringer

Brandl, Kristin

FN's verdensmål, FN-organisationer, Globale værdikæder, Handelspolitik, International serviceledelse, Investeringsaftaler, Investeringspolitik, Udviklingslande, International erhvervspolitik

Brandstätt, Christine

El-, gas- og brintenergi, Energimarkeder, Europæisk energipolitik, Regulering af netvirksomheder, Sammenkoblinger, Transmission- og distributionsnet, Vedvarende energier

Brenner, Steffen

Diversitet, Ledelseskompensation, Medier, Virksomhedsstyring

Brok, Peter

Finansiering

Brødsgaard, Kjeld Erik

Asien, Japan, Kina, Kinesisk politik, Kinesisk økonomisk udvikling, Politisk styring, Singapore, Statsejede virksomheder

Buch-Hansen, Hubert

Karteller, Klimakrisen, Virksomhedsnetværk

Buhl-Wiggers, Julie

Uddannelsesøkonomi, Udviklingsøkonomi

Buhmann, Karin

Ansvarlig virksomhedsadfærd, Arktis, Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet, CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering, FN's Global Compact, Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu, Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering, Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling, Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Butera, Luigi

Adfærdsøkonomi, CSR og pro-social adfærd, Eksperimentel økonomi, Feltforsøg inden for virksomheder, Finansiel beslutningstagen, Forbrugeradfærd, Psykologi i relation til økonomi

Bødker, Mads

Algoritmisk ledelse, Brugergrænseflader og brug af digitale services og produkter, Digital kunst (fx NFT), Digitale værktøjer i fagforeningen/organisering af arbejde, Digitalisering og arbejdslivet, Digitalisering og kultur, Digitalisering og oplevelsesøkonomi, Følelser og teknologi, Menneske-robot-interaktion, Turisme og digitalisering