"Department of Management, Society and Communication"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Ana Alacovska

Fremstilling af kriminallitteratur, Fremstilling af rejseudbud, Kreativ arbejdskraft, Kreative industrier, Mediebranchen

Søren Brier

Trans- og tværfaglig videnskabsteori og metodologi i kommmunikationsfagene

Karin Buhmann

CSR-rapportering, FN's Global Compact, Offentlig blød og hård regulering af CSR (national og international), Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Lars Thøger Christensen

Ambitionssnak, Autokommunikation, Branding, Integreret kommunikation, Markedskommunikation, Organisatorisk identitet/image, Strategisk kommunikation, Tale-Handling, Transparens, Virksomhedskommunikation

Lisbeth Clausen

Danske virksomheder i Japan, Japansk forretningskultur og samfund, Japansk ledelse, Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet, Japanske medier - public service og private stationer, Kulturel globalisering, Multikulturelle teams - diversitet og dynamik, Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan, Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt, Virksomhedskommunikation og organisation

Mikkel Flyverbom

Digitale platforme, Digitale teknologier, Digitale virksomheder, Digitalisering, Internetteknologier, Internettet, Kommunikation, Kommunikation og organisering, Kommunikationsteknologier, Medier og sociologi, Medier, demokrati og medborgerskab, Teknologi og innovation, Teknologi og organisationer

Fumiko Kano Glückstad

Forbrugeradfærd i Japan, Forretningsforhandling i Japan, Interkulturel markedskommunikation, Interkulturelle forbrugsværdier og forbrugeradfærd, Japansk forbrugsindustri, Tværkulturel psykologi, Undersøgelser af forbrugsværdi, Værdianalyse

Magali Gravier

Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati, EU, Fransk politik, Teorier om imperiet

Ole Helmersen

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Lise-Lotte Hjulmand

Engelsk morfologi og syntax

Kai Hockerts

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Annemette Kjærgaard

Forandringsledelse, Identitet, Læringsteknologi, Meningsdannelse,, Online undervisning, Uddannelse og læring, Universitetspædagogik

Thilde Langevang

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Peter Lund-Thomsen

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Dorte Lønsmann

Engelsk i Danmark, Engelsk som koncernsprog, Sprog og integration, Sprog på arbejdet, Sproglig diversitet, Sprogpolitik

Dorte Madsen

Faglig formidling, Informationskultur, Informationsmanagement, International akkreditering, Organisationskommunikation, Pædagogisk udvikling, Studieledelse, Tværvidenskabelighed, Videnskabelig kommunikation

Jeremy Moon

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Anna Linda Musacchio Musacchio Adorisio

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Henrik Høeg Müller

Komparative/typologiske sprogstudier, Lingvistik med særligt henblik på spansk, Multilingvale træbanker, Spanske identiteter

Minna Paunova

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Stefano Ponte

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Sudhanshu Rai

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Jacobo Ramirez

Erhvervsudvikling i Latinamerika

Andreas Rasche

Bæredygtighed, CSR-rapportering, FN, FN's Global Compact, Global governance, Korruption, Menneskerettigheder, Partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Liana Razmerita

Co-creation og samarbejdsdrevet innovation, Digital omstilling af arbejde, Kunstig intelligens, Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde, Personalisering, Sociale medier inden for organisationer, User modeling, Videndeling, Videnledelse, Vidensarbejde, Virtuel kommunikation og samarbejde

Lucia Reisch

Bæredygtigt forbrug, Forbrugeradfærd, Forbrugerpolitik, Nudging

Annette Risberg

Kvalitative metoder, Mangfoldighedsledelse, Organisatoriske aspekter af fusioner og opkøb (M&A)

Dennis Schoeneborn

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Charles Tackney

Arbejdspladsens teologi, Forholdet mellem industri og beskæftigelse, Pensumdesign på de videregående uddannelser, Tværvidenskabelige forskningsmetoder

Anne Vestergaard

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation

Charlotte Werther

Britiske identiteter, Engelsk som undervisningssprog

Mette Zølner

Fransk politik og samfundsforhold, Interkulturel kommunikation og ledelse, Kollektive identiter og sprog, Organisationskultur og identitet

Bjarne Ørsnes

Interkulturel kommunikation, Lingvistik, Tysk sprog, Tyske samfundsforhold