"Department of Management, Society and Communication"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Ana Alacovska

Fremstilling af kriminallitteratur, Fremstilling af rejseudbud, Kreativ arbejdskraft, Kreative industrier, Mediebranchen

Jan Michael Bauer

Adfærdsstudier, Bæredygtig adfærd, Forbrugerforskning, Mikroøkonomi

Steffen Blaschke

Computational organisationsteori, Computersimulation, Kommunikativ konstitution af organisationer, Netværksanalyser, Organisationskommunikation, Organisationsteori

Maribel Blasco

Interkulturel Kommunikation, Læring inden for business- og ledelsesuddannelse, Rum i læring, Skjult curriculum

Søren Brier

Trans- og tværfaglig videnskabsteori og metodologi i kommmunikationsfagene

Karin Buhmann

Arktis, Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet, CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering, FN's Global Compact, Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu, Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering, Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling, Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Lars Thøger Christensen

Ambitionssnak, Autokommunikation, Forholdet mellem tale og handling, Hykleri, Integreret kommunikation, Strategisk kommunikation, Transparens, Virksomheders identitet og image

Lisbeth Clausen

Danske virksomheder i Japan, Japansk forretningskultur og samfund, Japansk ledelse, Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet, Japanske medier - public service og private stationer, Kulturel globalisering, Multikulturelle teams - diversitet og dynamik, Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan, Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt, Virksomhedskommunikation og organisation

Per Durst-Andersen

Kognition og perception, Kommunikation, Semiotik, Sprog, Sprog og kultur, Videnskabsteori

Mikkel Flyverbom

Data, Digitalisering, Etik, Internet, Kommunikation, Ledelse, Organisation, Platforme, Politik, Regulering, Sociale medier

Fumiko Kano Glückstad

Anvendelse af maskinlæring, Forbrugeradfærd i Asien, Konceptlæring, Psykografisk forbrugersegmentering, Segmentbaseret forbrugeranalyse, Semantiske analyser, Sociale netværksanalyser, Tværkulturel kognition, Tværkulturel psykologi

Magali Gravier

Bureaukratisk repræsentation / repræsentativt bureaukrati, Diversitet inden for offentlige administrationer, EU, Fransk politik, Teorier om imperiet

Lara Anne Hale

Bæredygtigt byggeri, FN's bæredygtige udviklingsmål, Frivillige bygningsstandarder, Smart byggeri, Smarte byer

Michael Wendelboe Hansen

Dansk industris etableringer i Afrika, Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder, Udenlandske direkte investeringer, Virksomheder og udvikling

Hans Krause Hansen

Gennemsigtighed, International korruption og anti-korruption, Overvågning, Virksomheder og magt

Daniel Hardt

Big Data, E-Science, Kunstig intelligens, Lingvistik, Sociale medier, Sprogteknologi

Ole Helmersen

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Lise-Lotte Hjulmand

Engelsk morfologi og syntax

Kai Hockerts

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Carsten Jakob Humlebæk

Baskerlandet, Catalonien, Den økonomiske krise (især i Spanien), Kollektiv identitetsdannelse, Kollektive identiteter, Kollektive identitetskonflikter, Løsrivelsesbevægelser, National branding, Spanien, Spansk politik og historie

Meike Janssen

Bæredygtigt forbrug, Fødevarer, Marketing for bæredygtige produkter, Produktmærker

Søren Jeppesen

SMV'ers sociale ansvar i ulande, Virksomheders sociale ansvar i ulande

Annemette Kjærgaard

Forandringsledelse, Identitet, Læringsteknologi, Meningsdannelse, Online undervisning, Uddannelse og læring, Universitetspædagogik

Thilde Langevang

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Erin Leitheiser

Bæredygtig mode, Bæredygtighed i globale forsyningskæder, Ledelse og regulering af CSR og bæredygtighed

Peter Lund-Thomsen

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Dorte Madsen

Diskursteori, International akkreditering, Metoder i tværfaglighed, Pædagogisk udvikling, Tværfaglighed, Videnskabssociologi

Jeremy Moon

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Anna Linda Musacchio Musacchio Adorisio

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Kristian Roed Nielsen

Brugerdrevet innovation, Bæredygtig innovation, Bæredygtigt forbrug, Bæredygtigt iværksætteri, Crowdfunding, Forbrugeradfærd, Nudging

Minna Paunova

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Stefano Ponte

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

Sudhanshu Rai

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Jacobo Ramirez

Forretningsudvikling i Latinamerika, Human Resource Management (HRM), Ledelse, Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet

Andreas Rasche

Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder, Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact, Korruption og antikorruption, Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering, Partnerskaber, Virksomheders bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Liana Razmerita

Co-creation og samarbejdsdrevet innovation, Digital omstilling af arbejde, Kunstig intelligens, Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde, Personalisering, Sociale medier inden for organisationer, User modeling, Videndeling, Videnledelse, Vidensarbejde, Virtuel kommunikation og samarbejde

Lucia Reisch

Bæredygtigt forbrug, Forbrugeradfærd, Forbrugerpolitik, Nudging

Lisa Ann Richey

Brand aid (varemærkebistand), Dagligdags menneskekærlighed (vist af berømtheder, virksomheder og almindelige mennesker), Fremstillinger af Afrika, Kommercielt samarbejde mellem en virksomhed og en velgørende organisation eller sag

Annette Risberg

Kvalitative metoder, Mangfoldighed inden for organisationer, Mangfoldighedsledelse, Organisationsstudier

Dennis Schoeneborn

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Robin Steedman

Afrikansk film, Kreative og kulturelle brancher

Anne-Marie Søderberg

Forandringskommunikation, Forandringsledelse, Globale teams, Historiefortælling, Tværkulturelt samarbejde

Charles Tackney

Arbejdspladsens teologi, Forholdet mellem industri og beskæftigelse, Pensumdesign på de videregående uddannelser, Tværvidenskabelige forskningsmetoder

Lotte Thomsen

Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug, Detail og indkøb, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Sydøstasien, Tøj, ædelsten og smykker

Nanna Bonde Thylstrup

Arkiver, Big Data, Dataaffald, Dataficering, Digital hukommelse, Digital infrastruktur, Digital kultur, Digitalisering, Køn

Julie Uldam

Aktivisme og sociale medier, CSR og klimaforandringer, Medier, demokrati og medborgerskab, Virksomheders omdømme og sociale medier, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Anne Vestergaard

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation

Charlotte Werther

Britiske identiteter, Engelsk som undervisningssprog

Mette Zølner

Fransk politik og samfundsforhold, Interkulturel kommunikation og ledelse, Kollektive identiter og sprog, Organisationskultur og identitet

Bjarne Ørsnes

Interkulturel kommunikation, Tysk sprog, Tyske samfundsforhold