"Department of Management, Society and Communication"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Ana Alacovska

Fremstilling af kriminallitteratur, Fremstilling af rejseudbud, Kreativ arbejdskraft, Kreative industrier, Mediebranchen

Oana Brindusa Albu

Gig-økonomi, Menneskerettigheder, Sociale bevægelser, Sociale medieplatforme, Sociale medier

Efthymios Altsitsiadis

Adfærdsøkonomi, Beslutningsstøttesystemer, Cirkulær økonomi, Discrete-Event Simulation (DES), EU-projekter

Jan Michael Bauer

Adfærdsstudier, Bæredygtig adfærd, Forbrugerforskning, Mikroøkonomi

Steffen Blaschke

Computational organisationsteori, Computersimulation, Kommunikativ konstitution af organisationer, Netværksanalyser, Organisationskommunikation, Organisationsteori

Maribel Blasco

Interkulturel Kommunikation, Læring inden for business- og ledelsesuddannelse, Rum i læring, Skjult curriculum

Karin Buhmann

Ansvarlig virksomhedsadfærd, Arktis, Blød, hård og ‘smart’ regulering af virksomheders indvirkning på samfundet, CSR-rapportering/ikke-finansiel rapportering, FN's Global Compact, Risiko-baseret due diligence/nødvendig omhu, Samfundsmæssig og menneskeretlig konsekvensvurdering, Sociale aspekter og risici ved den grønne omstilling, Virksomheders menneskerettighedsansvar, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Lars Thøger Christensen

Ambitionstale, Dialog, Greenwashing, Hykleri, Organisatorisk identitet, Stemme og deltagelse

Lisbeth Clausen

Danske virksomheder i Japan, Japansk forretningskultur og samfund, Japansk ledelse, Japansk økonomisk reform - 'womenomics' - kvinder på arbejdsmarkedet, Japanske medier - public service og private stationer, Kulturel globalisering, Multikulturelle teams - diversitet og dynamik, Personale- og talentudvikling - med fokus på Japan, Transnationale virksomheders kommunikation og værdisæt, Virksomhedskommunikation og organisation

Per Durst-Andersen

Kognition og perception, Kommunikation, Semiotik, Sprog, Sprog og kultur, Videnskabsteori

Nicole Ferry

Diversitet, Køn, Ledelse, Neoliberalisme, Social retfærdighed

Mikkel Flyverbom

Data, Digitalisering, Etik, Internet, Kommunikation, Ledelse, Organisation, Platforme, Politik, Regulering, Sociale medier

Isabel Froes

Bystudier & bæredygtighed, Design Thinking & Psykologi, Legeteorier, Service Design, Smart Cities

Fumiko Kano Glückstad

Anvendelse af kunstig intelligens (AI), Forbrugeradfærd, Forbrugerpsykologi, Japanske virksomheder, Kognitiv lingvistik, Kognitiv psykologi, Kulturpsykologi, Mode- og kosmetikbranchen, Socialpsykologi, Turisme

Magali Gravier

Diversitet i internationale offentlige administrationer, EU, EU's sprogpolitik, Franske præsidentvalg, Geografisk balance, Kvalitative metoder i samfundsvidenskab, Repræsentativt bureaukrati

Michael Wendelboe Hansen

Dansk industris etableringer i Afrika, Multinationale virksomheders strategier i vækstmarkeder, Udenlandske direkte investeringer, Virksomheder og udvikling

Hans Krause Hansen

Gennemsigtighed, International korruption og anti-korruption, Overvågning, Virksomheder og magt

Kristian Bondo Hansen

Algoritmedrevet finans, Finansmarkedernes historie, Maskinlæring i finansverdenen, Masseteori

Daniel Hardt

Big data, Kunstig intelligens, Lingvistik, Maskinlæring, Sprogteknologi

Ole Helmersen

Britisk politik, Britisk politisk historie, Britiske samfundsforhold

Kai Hockerts

Family-office, Impact investing, Socialt entreprenørskab, Uddannelse i ansvarlig ledelse, Venturefilantropi, Virksomheders samfundsansvar

Macon Holt

Kapitalistisk realisme, Kritisk teori, Kulturteori, Operativ fiktion, Populær musikvidenskab, Sonisk fiktion, Æstetik

Jasper Hotho

Den private sektors involvering i humanitære aktioner, Favoritisme inden for udviklingsmarkeder, Sammenlignelige institutionelle analyser af samfund

Carsten Jakob Humlebæk

Baskerlandet, Catalonien, Den økonomiske krise (især i Spanien), Kollektiv identitetsdannelse, Kollektive identiteter, Kollektive identitetskonflikter, Løsrivelsesbevægelser, National branding, Spanien, Spansk politik og historie

Anne-Karen Hüske

Bæredygtighed inden for de højere uddannelsesinstitutioner, Bæredygtighed inden for erhvervslivet, Implementering af innovation, Innovationsbarrierer, Kompetencer i forhold til social og bæredygtig innovation, Responsible Management Education, Social entreprenørskab

Tanusree Jain

Bestyrelser og god selskabsledelse, Corporate Social Responsibility (CSR) i udviklingslandende, Hybridarbejde, Kvinder i bestyrelser

Meike Janssen

Bæredygtigt forbrug, Fødevarer, Marketing for bæredygtige produkter, Produktmærker

Søren Jeppesen

SMV'ers sociale ansvar i ulande, Virksomheders sociale ansvar i ulande

Annemette Kjærgaard

Forandringsledelse, Identitet, Læringsteknologi, Meningsdannelse, Online undervisning, Uddannelse og læring, Universitetspædagogik

Thilde Langevang

Iværksætteri i Afrika, Kvindelige iværksættere i Afrika, Ungdomsbeskæftigelse i Afrika

Janine Leschke

Ansættelsesforhold uden for overenskomst, Arbejdskraftens bevægelse inden for EU, Arbejdskvalitet, Balance mellem arbejdsliv og familieliv, Europe 2020, Europæisk beskæftigelsesstrategi, Komparativ arbejdsmarkedspolitik, Ligestilling, Segmentering, Socialpolitik

Peter Lund-Thomsen

Forsyningskæder, Industrielle klynger, Kina, Sydasien, Udviklingslande, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Dorte Madsen

Diskursteori, International akkreditering, Metoder i tværfaglighed, Pædagogisk udvikling, Tværfaglighed, Videnskabssociologi

Jeremy Moon

Erhvervsliv og det offentlige, Erhvervsliv og politik, Erhvervsliv og styring, Virksomheder og bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Anna Linda Musacchio Adorisio

Bankledelse, Deregulering af den finansielle sektor, Finanskommunikation, Global bankvirksomhed, Ledelse og organisationshistorie, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Regnskabskommunikation, Storytelling

Kristian Roed Nielsen

Brugerdrevet innovation, Bæredygtig innovation, Bæredygtigt forbrug, Bæredygtigt iværksætteri, Crowdfunding, Forbrugeradfærd, Nudging

Kristian Steensen Nielsen

Adfærdsforskning, Adfærdsændringer, Biodiversitetsbeskyttelse, Klimahandling og -mitigering, Miljøpsykologi

Minna Paunova

Diversitet, især national diversitet, Globalt lederskab, Lederskab, Multikulturelle og multinationale arbejdspladser, Tværkulturel ledelse

Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen

Ansvarlig ledelse, Bæredygtige forretningsmodeller, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Stefano Ponte

Bæredygtige partnerskaber, mærker og certificeringer, Erhvervsliv og bæredygtighed, Etisk handel og forbrug, årsagsrelateret marketing, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Politisk udviklingsøkonomi, Transnational miljøregulering

René Taudal Poulsen

Maritim historie, Maritim økonomi

Sudhanshu Rai

Co-creation af innovation, Innovation inden for udviklingsøkonomier, Iværksætteri, Klassisk indisk tænkning, indisk logik, Videnledelse

Jacobo Ramirez

Forretningsudvikling i Latinamerika, Human Resource Management (HRM), Ledelse, Terrorismens indvirkning på virksomheder og civilsamfundet

Andreas Rasche

Arbejdsrettigheder og menneskerettigheder i globale forsyningskæder, Bæredygtige udviklingsmål (SDGs)og FN's Global Compact, Korruption og antikorruption, Miljø-, Samfunds- og Ledelse (ESG) og bæredygtig finansiering, Partnerskaber, Virksomheders bæredygtighed, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Liana Razmerita

Co-creation og samarbejdsdrevet innovation, Digital omstilling af arbejde, Kunstig intelligens, Læringsmiljøer og tværkulturelt samarbejde, Personalisering, Sociale medier inden for organisationer, User modeling, Videndeling, Videnledelse, Vidensarbejde, Virtuel kommunikation og samarbejde

Lisa Ann Richey

Afkolonisering af forskning og samarbejde, Afrika, Forretningspartnerskaber for udvikling og humanitærisme, Humanitarisme, Humanitarisme og berømtheder, Nord-Syd-relationer og politik, Transnational hjælp, Udviklingsbistand

Chin Ruamps

Etisk forankring af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper, International politisk teori, MNE's engagement i humanitært arbejde, Moralsk filosofi, Normativ etik, Normativ legitimitet inden for Corporate Social Responsibility

Dennis Schoeneborn

CSR-kommunikation, Computermedieret kommunikation, Ekstreme former for organisering, Organisationskommunikation, Virksomheders sociale ansvar (CSR), Virksomhedskommunikation

Rune Møller Stahl

Dansk økonomi i global og europæisk sammenhæng, Europæisk politik og økonomi, Globale økonomiske transformationer, International politisk økonomi, Kapitalisme og demokrati, Økonomisk ulighed, Økonomiske idéer og politik, Økonomiske og finansielle kriser

Robin Steedman

Afrikansk film, Kreative og kulturelle brancher

Charles Tackney

Arbejdspladsens teologi, Forholdet mellem industri og beskæftigelse, Pensumdesign på de videregående uddannelser, Tværvidenskabelige forskningsmetoder

Lotte Thomsen

Ansvarlig og bæredygtig produktion og forbrug, Detail og indkøb, Globale værdikæder og produktionsnetværk, Sydøstasien, Tøj, ædelsten og smykker

Julie Uldam

Aktivisme og sociale medier, CSR og klimaforandringer, Medier, demokrati og medborgerskab, Virksomheders omdømme og sociale medier, Virksomheders sociale ansvar (CSR)

Steen Vallentin

Bæredygtig udvikling, Bæredygtighed, Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social and Corporate Governance (ESG), Tillidsbaseret ledelse

Anne Vestergaard

Humanitær kommunikation, Magt og diskurser, Medier og sociologi, Virksomheders sociale ansvar (CSR) og kommunikation

Bjarne Ørsnes

Interkulturel kommunikation, Tysk sprog, Tyske samfundsforhold