"Institut for Ledelse, Politik og Filosofi "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Henrik Andersen

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Ester Barinaga

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Ole Bjerg

Banker, Bæredygtighed, Gæld, Krise, Penge, Økonomisk vækst

Christian Borch

Arkitektur, Finansielle markeder, Masseadfærd

Benedikte Brincker

Brugerinddragelse i digitalisering i den offentlige sektor, Digitalisering i den offentlige sektor, Grønlandsk politik og samfund, Nation-branding, National kunst, Nationale bevægelser, Selvstændighedsbevægelser, Studier i nationalisme, Velfærdsstat

Mitchell Dean

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Claudia Eger

Bæredygtighed, Køn, Turisme, Turismeudvikling, Virksomhedsfilantropi

Liv Egholm

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Maj Grasten

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Daniel Hjorth

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Marie-Louise Holle

Erstatningsret

Erik Caparros Højbjerg

Finansiel forståelse og uddannelse, Højere uddannelse, uddannelsespolitik, Offentlig/privat ledelse, Politisk kommunikation, Politisk markedsdannelse (EU's indre marked), Virksomheders politiske kommunikation, Økonomisk og finansiel sociologi

Kurt Jacobsen

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Mathias Hein Jessen

Civilsamfund, Flygtninge, Neoliberalisme, Organisationer, Politisk tænkning, Sammenslutninger, Selskaber, Stat, Suverænitet

Christian Garmann Johnsen

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Rasmus Johnsen

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Sven Junghagen

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Mads Peter Karlsen

Religionsfilosofi

Poul Fritz Kjær

EU, Global governance, Korporatisme, Politisk økonomi, Retssociologi, Samfundsteori

Henrik Lando

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Troels Michael Lilja

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk netode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Patrik Lindskoug

Formueret, International og komparativ formueret, Tingsret

Christina Lubinski

Familieejede virksomheder, Multinationale virksomheder, Politiske risici i international business, Relationer mellem Europa og Indien, Tysk kapitalisme, Virksomhedshistorie

Joachim Lund

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Anker Brink Lund

Civilsamfundsstudier, Valueringsteori

Stefan Meisiek

Lederskab, Virksomhedsinnovation

Andreas Møller Mulvad

Arbejderhistorie, Civilsamfund og ejendomsrelationer, Demokratisk politisk teori, Kapitalismens historiske udvikling, Kinas Kommunistiske Parti, Politik og økonomi i Kina, Politiske ideologier, Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige, Xi Jinping

Peter Arnt Nielsen

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Lena Olaison

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Irina Papazu

Bæredygtighed, Entreprenørskab og sociale forandringer, Etnografiske metoder, Klimaforandringer og klimapolitik, Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger, Organisering, Videnskab, teknologi og samfund

Thomas Presskorn-Thygesen

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Sverre Raffnsøe

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Alfred Reckendrees

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Andrej Savin

E-business, EU og EU-ret, Informationsteknologi, International voldgift, Internationale handelstvister, Internetret, Jura og retsvidenskab, Kommunikation

Peter Koerver Schmidt

Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret

Niels Thyge Thygesen

Offentlig ledelse, Tid og teknologier, Tillid

Jan Trzaskowski

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Christina D. Tvarnø

Aftaleret, EU-ret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering

Florenche Villesèche

Diskursanalyse, Identitet, Kvinder i bestyrelser og den øverste ledelse, Køn, Mangfoldighedsledelse, Netværk