"Department of Management, Politics and Philosophy"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Ester Barinaga

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Ole Bjerg

Banker, Bæredygtighed, Gæld, Krise, Penge, Økonomisk vækst

Christian Borch

Arkitektur, Finansielle markeder, Masseadfærd

Benedikte Brincker

Brugerinddragelse i digitalisering i den offentlige sektor, Digitalisering i den offentlige sektor, Grønlandsk politik og samfund, Nation-branding, National kunst, Nationale bevægelser, Selvstændighedsbevægelser, Studier i nationalisme, Velfærdsstat

Mitchell Dean

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Daniel Hjorth

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Erik Caparros Højbjerg

Finansiel forståelse og uddannelse, Højere uddannelse, uddannelsespolitik, Offentlig/privat ledelse, Politisk kommunikation, Politisk markedsdannelse (EU's indre marked), Virksomheders politiske kommunikation, Økonomisk og finansiel sociologi

Kurt Jacobsen

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Christian Garmann Johnsen

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Rasmus Johnsen

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Sven Junghagen

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Mads Peter Karlsen

Religionsfilosofi

Poul Fritz Kjær

EU, Global governance, Korporatisme, Politisk økonomi, Retssociologi, Samfundsteori

Christina Lubinski

Familieejede virksomheder, Multinationale virksomheder, Politiske risici i international business, Relationer mellem Europa og Indien, Tysk kapitalisme, Virksomhedshistorie

Søren Obed Madsen

Implementering af strategier, Oversættelser af ledelsesteknologier, Strategi

Stefan Meisiek

Lederskab, Virksomhedsinnovation

Lena Olaison

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Irina Papazu

Bæredygtighed, Entreprenørskab og sociale forandringer, Etnografiske metoder, Klimaforandringer og klimapolitik, Lokalsamfundsbaserede vedvarende energiomstillinger, Organisering, Videnskab, teknologi og samfund

Flemming Poulfelt

Corporate Governance, Forskningskommunikation og forskningsformidling, Fusioner og opkøb (M&A), Konsulenter og rådgivning, Ledelse af professionelle, Ledelse og lederskab, Strategi, Videnintensive virksomheder/professionelle virksomheder

Sverre Raffnsøe

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Alfred Reckendrees

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Niels Thyge Thygesen

Offentlig ledelse, Tid og teknologier, Tillid