"Institut for Ledelse, Politik og Filosofi "

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Henrik Andersen

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Niels Åkerstrøm Andersen

HRM (primært i forhold til den offentlig sektor), Kommunikative logikker, Leg, styring og magt, Medborgerskab og ansvarliggørelse, Offentlig forvaltning og reformer, Offentlig ledelse, Offentlig/privat, Politisk kommunikation og magtlogik, Velfærd og velfærdsledelse

Ester Barinaga

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Ole Bjerg

Banker, Bæredygtighed, Gæld, Krise, Penge, Økonomisk vækst

Christian Borch

Algoritmisk aktiehandel, Arkitektur, Masseadfærd

Mitchell Dean

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Erik Mygind du Plessis

Kritik og modstand i organisationer, Selvudvikling, Whistleblowing

Claudia Eger

Bæredygtighed, Køn, Turisme, Turismeudvikling, Virksomhedsfilantropi

Liv Egholm

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Maj Grasten

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Kristian Bondo Hansen

Algoritmedrevet finans, Finansmarkedernes historie, Maskinlæring i finansverdenen, Masseteori

Daniel Hjorth

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Marie-Louise Holle

Erstatningsret

Ditte Vilstrup Holm

Kunst i det offentlige rum

Kurt Jacobsen

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Mathias Hein Jessen

Demokrati, Erhvervsliv, Neoliberalisme, Politisk og økonomisk tænkning, Selskaber, Stat, Suverænitet

Christian Garmann Johnsen

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Rasmus Johnsen

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Sven Junghagen

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Ida Lunde Jørgensen

Billedkunst, Identity, Kunstfonde, Kunststøtte, Museer, Nationalisme

Lydia Jørgensen

Arkitektur og arbejdsrum, Atmosfære og affect-teori, Organisatorisk atmosfære

Mads Peter Karlsen

Religionsfilosofi

Poul Fritz Kjær

Brexit, Europæisk politik, ret og økonomi, Globalisering, global ret og økonomi, Tysk politik, ret og økonomi

Henrik Lando

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Troels Michael Lilja

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk metode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Yvette Lind

Finansiel statsstøtte, Grundloven, International skatteret, Social forsikring

Christina Lubinski

Familieejede virksomheder, Multinationale virksomheder, Politiske risici i international business, Relationer mellem Europa og Indien, Tysk kapitalisme, Virksomhedshistorie

Joachim Lund

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Anker Brink Lund

Foreningsvirksomhed, Medieledelse

Stefan Meisiek

Lederskab, Virksomhedsinnovation

Bo Hee Min

Algoritmedrevet finans, Arbejdets digitale forandring, Digital teknologi og organisatoriske ændringer, Finansielle markeder, Kunstig intelligens, Regulering af finansielle institutioner

Lara Monticelli

Alternative fremtider, Alternative økonomier og sociale systemer, Bæredygtig livsstil, Bæredygtige byer, Kritisk sociologi, Nutidig kapitalisme og dens kriser, Overgang til bæredygtighed, Politiske og etiske forbrugere, Præfigurativ politik, Sociale bevægelser, Sociale ændringer, Studier af kapitalismen

Andreas Møller Mulvad

Arbejderhistorie, Civilsamfund og ejendomsrelationer, Demokratisk politisk teori, Kapitalismens historiske udvikling, Kinas Kommunistiske Parti, Politik og økonomi i Kina, Politiske ideologier, Samfundets historiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige, Xi Jinping

Peter Arnt Nielsen

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Lena Olaison

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Dorthe Pedersen

Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, Offentlig politik og reform, Offentlig værdiskabelse og ledelse

Pernille Steen Pedersen

Ledelse, Stress, Stress og skam

Michael Pedersen

4-dags arbejdsuge, Ledelse af selvledelse, Selvledelse, Stresshåndtering, Vaner og forandring,

Andrew Popp

Entreprenørskab, Familieejede virksomheder, Følelser, Hverdagsliv, Virksomhedshistorie

Thomas Presskorn-Thygesen

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Sverre Raffnsøe

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Alfred Reckendrees

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsledelse, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Kalle Johannes Rose

Bæredygtig finans, Finansiel regulering, Hvidvaskforebyggelse, Rets- og kontraktøkonomi

Andrej Savin

E-business, EU og EU-ret, Informationsteknologi, International voldgift, Internationale handelstvister, Internetret, Jura og retsvidenskab, Kommunikation

Peter Koerver Schmidt

Skatteret, især dansk og international selskabsskatteret

Maria Jose Schmidt-Kessen

E-handel, EU-ret, IP-ret, Konkurrenceret, Love om teknologi, Online gambling, Platforme, Regulering af teknologi, Smarte kontrakter, Styring af blockchain

Daniel Souleles

Antropologi, Finansiering, Forskningsmetoder, Humor, Kultur, Medarbejderejerskab, Private Equity, Tid og værdi, USA, Ulighed

Bent Meier Sørensen

Digitale transformationer, Entreprenørskab, Filosofi, Kunst og ledelse, Ledelse, Organisationsfilosofi, Organisationsteori, Organisationsæstetik, Techmonopoler, Teknologi, Teologi og ledelse

Niels Thyge Thygesen

Offentlig ledelse, Socio-økonomi, Teknologi, Tid, Tillid

Jan Trzaskowski

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Christina D. Tvarnø

Aftaleret, EU-ret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering

Florence Villesèche

Elite, Identitet, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Netværker, Teams