"Department of Business Humanities and Law"

Klik på et navn og få vist ekspertens profil. Klik på et emne og få en liste med de forskere, som er eksperter i emnet.

Niels Åkerstrøm Andersen

HRM (primært i forhold til den offentlig sektor), Kommunikative logikker, Leg, styring og magt, Medborgerskab og ansvarliggørelse, Offentlig forvaltning og reformer, Offentlig ledelse, Offentlig/privat, Politisk kommunikation og magtlogik, Velfærd og velfærdsledelse

Henrik Andersen

Antidumping, Brexit, Kina's "one belt one road" relateret til handelsret, Konfliktløsning i verdenshandelsorganisationen WTO, Ret i verdenshandelsorganisationen WTO

Ester Barinaga

Lokale valutaer, Lokalsamfundsbaseret kunst og sociale forandringer, Mikrofinans i Skandinavien, Socialt iværksætteri, Territorial stigmatisering

Peter Holdt Christensen

Distanceledelse, Hjemmearbejde, Hybridarbejde, Motivation, Rumforskning, Videndeling

Jannick Friis Christensen

Diversitet og inklusion i organisationer, Identitetspolitik, pinkwashing, regnbuekapitalisme, LGBTQ+ (bøsser, lesbiske biseksuelle, transkønnede, queer) ligestilling på arbejdspladsen og medarbejdernetværk, Mangfoldighedsledelse, Normer, normkritik og organisationskultur, Pride, virksomhedssamarbejder, sponsorater og partnerskaber, Roskilde Festival, grænseoverskridende adfærd, krænkelser, Ubevidst bias

Mitchell Dean

Georgio Agamben, Governmentality, Michel Foucault, Neoliberalisme, Offentlig ledelse, Politisk teologi, Suverænitet, Økonomisk teologi

Caroline Demeyére

Diversitet, Køn, Non-profit i forhold til offentlig ledelse, Partnerskaber på tværs af sektorer, Social og solidarisk økonomi

Claudia Eger

Bæredygtighed, Køn, Turisme, Turismeudvikling, Virksomhedsfilantropi

Liv Egholm

Det danske civilsamfund, Filantropi og gavegivning, Globale teams og tværkulturelle kompetencer, Læring i multinationale virksomheder, Vidensskabsteori

Adam Frost

Kinesisk entreprenørskab, Kinesisk virksomhedshistorie, Sortbørser og uformelle økonomier, Udviklingsmarkeder

Maj Grasten

Humanitær ledelse og bistand, Internationale organisationer, Lovgivningens, domstolenes og juristernes rolle i international politik, Statsopbygning

Daniel Hjorth

Iværksætteri, Iværksætterinkubatorer, Kunst og forretning, Ledelse af iværksætteri, Ledelsesfilosofi, Organisationskreativitet, Procesfilosofi

Marie-Louise Holle

Erstatningsret

Ditte Vilstrup Holm

Kunst i det offentlige rum

Robin Holt

Etik, Strategisk udvikling, Vurdering og beslutningstagen, Økologisk tænkning

Kurt Jacobsen

Dansk handelshistorie, Dansk og international kommunisme, Den danske arbejdsmarkedsmodel, Den danske velfærdsmodel, Det danske sundhedssystem, Rusland og den sovjetiske union, Telekommunikationens historie

Mathias Hein Jessen

Demokrati, Erhvervsliv, Neoliberalisme, Politisk og økonomisk tænkning, Selskaber, Stat, Suverænitet

Christian Garmann Johnsen

Bæredygtig entreprenørskab, Ledelse af kreativitet og innovation, Organisationsfilosofi, Organisationsstudier

Rasmus Johnsen

Filosofiundervisning på en business school, Humaniora og socialvidenskab i management uddannelsen, Kedsomhed, Melankoliens historie, Mental sundhed på arbejdspladsen, Stress og depression

Sven Junghagen

Sportsledelse, Strategisk ledelse

Lydia Jørgensen

Arkitektur og arbejdsrum, Atmosfære og affect-teori, Organisatorisk atmosfære

Poul Fritz Kjær

Brexit, EU, Europæisk integration, Europæisk politik, ret og økonomi, Globale forsyningskæder, Globalisering, global ret og økonomi, Tysk politik, ret og økonomi

Anders La Cour

Ledelse af frivillige, Partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer, Statens frivillighedspolitik, Velfærdsteknologier.

Henrik Lando

Kontraktteori, Retsøkonomi, Økonomisk teori om erstatningsret, Økonomisk teori om kontraktret, Økonomisk teori om strafferet og beviskrav/bevisbyrde

Troels Michael Lilja

Aktieselskaber, Anpartsselskaber, Domsanalyse, Insolvens- og rekonstruktionsret, Interessentskaber, Iværksætteri, Iværksætterselskaber, Juridisk metode, Kommanditselskaber, Selskabsret

Christina Lubinski

Entreprenørskab, Entreprenørskabshistorie, Indisk virksomhed, International business, Platformsvirksomhed, Startupvirksomheder, Tysk historie, Virksomhedshistorie

Anker Brink Lund

Foreningsvirksomhed, Medieledelse

Joachim Lund

Holocaust, Krig og samfund, Politisk og økonomisk historie, Politiske ideers historie, Tysk besættelsespolitik 1939-45, Tyskland under nazismen og den 2. verdenskrig, Virksomhedshistorie, Økonomisk teori, Økonomiske kriser i historien

Bo Hee Min

Algoritmedrevet finans, Arbejdets digitale forandring, Digital teknologi og organisatoriske ændringer, Finansielle markeder, Kunstig intelligens, Regulering af finansielle institutioner

Lara Monticelli

Alternative fremtider, Alternative økonomier og sociale systemer, Bæredygtig livsstil, Bæredygtige byer, Kritisk sociologi, Nutidig kapitalisme og dens kriser, Overgang til bæredygtighed, Politiske og etiske forbrugere, Præfigurativ politik, Sociale bevægelser, Sociale ændringer, Studier af kapitalismen

Peter Arnt Nielsen

Dansk og international voldgift, EU-ret, Erhvervsret, International kontraktsret, International privat- og procesret, Retsforbeholdet i EU og tilvalgsordningen

Lena Olaison

Bæredygtighed og iværksætteri, Iværksætteri, Iværksætteri og uddannelse, Kvalitativ metodologi, Organisationsfilosofi

Dorthe Pedersen

Den Danske Model på det offentlige arbejdsmarked, Offentlig politik og reform, Offentlig værdiskabelse og ledelse

Pernille Steen Pedersen

Ledelse, Stress, Stress og skam

Michael Pedersen

4-dags arbejdsuge, Ledelse af selvledelse, Selvledelse, Stresshåndtering, Vaner og forandring

Cecilie Fanøe Pedersen

Statsstøtteret, Udbudsret

Andrew Popp

Entreprenørskab, Familieejede virksomheder, Følelser, Hverdagsliv, Virksomhedshistorie

Thomas Presskorn-Thygesen

Normdannelse i samfund og erhvervsliv, Rationalitetsforestillinger, Videnskabsteori og filosofikum, Økonomisk videnskabsteori

Sverre Raffnsøe

Filosofi, Foucault, social analyse og affirmativ kritik, Ledelse, Motivationsteori, Organisationer og organisationsteori, Retsfilosofi, Social normativitet og det sociale bånd, Velfærd, Æstetik

Alfred Reckendrees

Finanskriser, Industriorganisationer, Institutionel og organisatorisk skifte, Iværksætteri, Kapitalisme i Tyskland, Organisationsinnovation, Virksomhedshistorie, Virksomhedsstyring, Økonomisk historie, Økonomisk udvikling

Kalle Johannes Rose

Bæredygtig finans, Finansiel regulering, Hvidvaskforebyggelse, Rets- og kontraktøkonomi

Andrej Savin

EU's internetpolitik, IT-ret, Jura og ledelse, Platformsregulering

Peter Koerver Schmidt

International selskabsskatteret

Louise Karlskov Skyggebjerg

Dansk industrihistorie, Sparekasse- og sparekassefondshistorie, Teknologihistorie

Daniel Souleles

Antropologi, Finansiering, Forskningsmetoder, Humor, Kultur, Medarbejderejerskab, Private Equity, Tid og værdi, USA, Ulighed

Sverre Spoelstra

Akademisk arbejde, Gamification, Ledelsesfilosofi

Bent Meier Sørensen

Digitale transformationer, Entreprenørskab, Filosofi, Kunst og ledelse, Ledelse, Organisationsfilosofi, Organisationsteori, Organisationsæstetik, Techmonopoler, Teknologi, Teologi og ledelse

Stina Teilmann-Lock

Design, Digitalisering, Kreative industrier, Ophavsret, Piratkopiering

Niels Thyge Thygesen

Offentlig ledelse, Socio-økonomi, Teknologi, Tid, Tillid

Jan Trzaskowski

Forbrugerret, IT- og internetret, Markedsføringsret, Persondatabeskyttelse

Christina D. Tvarnø

Aftaleret, EU-ret, Klimaret, Offentlig privat partnerskab, Offentlig ret, Partnering

Florence Villesèche

Elite, Identitet, Køn, Ledelse, Mangfoldighed, Netværker, Teams